Tháng Bảy 13, 2019

“Làm việc với Noah legend , chúng tôi luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm khắt khe nhất và Noah legend là một Công ty mà chúng tôi có thể tin tưởng. Họ luôn mang đến cho chúng tôi dịch vụ hòan hảo nhất. Noah legend thật tuyệt vời !”

(Mr). Khuc Khai Hoan
New world hotel – Executive Housekeeper