Về Noah Legend

Trở thành công ty hàng đầu trong ngành thực phẩm chức năng, mang đến khách hàng những giá trị tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Chính trực: Trung thực, không bao biện, nhìn thẳng sự thật để ngày càng hoàn thiện hơn và luôn nhất quán trong mọi hoàn cảnh.

Ngày càng tốt hơn: Thế giới tiến bộ không ngừng, chúng tôi cũng đã, đang và liên tục cố gắng từng ngày để tìm ra những phương pháp hiệu quả hơn, những công nghệ tốt hơn để công cuộc phục vụ xã hội ngày càng chu đáo hơn.

Góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của ngành thực phẩm chức năng, giúp người tiêu dùng được quyền an tâm và được chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Khởi tạo một con đường cho những người có khát khao mạnh mẽ, dấn thân phục vụ cộng đồng để khẳng định giá trị bản thân.

Ý nghĩa cỏ năm lá

  • Lá thứ nhất: niềm tin.
  • Lá thứ hai: hi vọng.
  • Lá thứ ba: tình yêu.
  • Lá thứ tư: may mắn.
  • Lá thứ năm: thịnh vượng.

Giới thiệu

Trở thành công ty hàng đầu trong ngành thực phẩm chức năng, mang đến khách hàng những giá trị chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tốt nhất.

Chính trực: Trung thực, không bao biện, nhìn thẳng sự thật để ngày càng hoàn thiện hơn và luôn nhất quán trong mọi hoàn cảnh.

Ngày càng tốt hơn: Thế giới tiến bộ không ngừng, chúng tôi cũng đã, đang và liên tục cố gắng từng ngày để tìm ra những phương pháp hiệu quả hơn, những công nghệ tốt hơn để công cuộc phục vụ xã hội ngày càng chu đáo hơn.

Góp phần xây dựng lại hình ảnh tốt đẹp của ngành thực phẩm chức năng, giúp người tiêu dùng được quyền an tâm và được chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Khởi tạo một con đường cho những người có khát khao mạnh mẽ, dấn thân phục vụ cộng đồng để khẳng định giá trị bản thân.

Ý nghĩa cỏ năm lá

  • noah legendLá thứ nhất: niềm tin.
  • Lá thứ hai: hi vọng.
  • Lá thứ ba: tình yêu.
  • Lá thứ tư: may mắn.
  • Lá thứ năm: thịnh vượng.

Tin Noah Legend